Monthly Archives Sierpień 2018

Filozofia Deweya – ciąg dalszy

To ujęcie myśli i jej podstawowej funkcji odpowiada faktowi, że „człowiek żyjący w świecie przypadków zmuszony jest poszukiwać bezpieczeństwa”.33 A jest całkiem oczywiste, że kiedy człowiek staje w obliczu sytuacji groźnych i niebezpiecznych, rozpoznawanych jako takie, potrzebne jest działanie, a nie po prostu myśl. A zarazem, czego nie ma chyba potrzeby mówić, Devey całkowicie sobie uświadamia, że badanie i myśl nie prowadzą koniecznie do działania w sensie potocznym. Na przykład, badanie naukowe może się kończyć na idei lub zbiorze idei, to znaczy na teorii lub hipotezie naukowej. De- weyowskie ujęcie myśli pociąga za sobą wprawdzie pogląd, że „idee są wyprzedzającymi planami i projektami, które urzeczywistniają się w konkretnej przebudowie początkowych warunków egzystencji”.10 Hipoteza naukowa jest przewidująca, a więc, by tak rzec, wypatruje weryfikacji, ale uczony może nie być zdolny tu i teraz do jej zweryfikowania albo może się nie zdecydować na zrobienie tego. Badanie jego kończy się więc na zbiorze idei, a nie ma on uzasadnionej wiedzy. Ale nie zmienia to faktu, że owe idee są przewidujące, że są planami możliwego działania.

czytaj dalej