BERTRAND RUSSELL CZ. II

Jeśli wyłączymy z filozofii logikę matematyczną z jednej strony, a konkretne sądy moralne, wartościujące i polityczne z drugiej, pozostaje nam to, co można bodaj nazwać Russellowską filozofią ogólną, składającą się, na przykład, z rozważań nad pytaniami epistemołogicz- nymi i metafizycznymi. Ta filozofia ogólna przeszła przez szereg faz i zmian i stanowi dziwną mieszaninę przenikliwej analizy oraz niedostrzegania istotnych czynników. Ale jednoczy ją jej metoda czy metody analityczne. A owe zmiany nie są raczej tak wielkie, by uzasadniały dosłowną interpretację żartobliwej uwagi profesora C. D. Broa- da, że, „jak wszyscy wiemy, pan Russell tworzy co kilka lat inny system filozoficzny”.1 W każdym razie ogólna filozofia Russella stanowi interesujące rozwinięcie empiryzmu brytyjskiego w świetle późniejszych sposobów myślenia, w które sam wniósł doniosły wkład.

Zajmiemy się tu głównie, choć nie wyłącznie, Russella ideą i praktyką analizy. Ale nie będzie możliwe dokładne ujęcie nawet tego ograniczonego tematu. A w istocie nie można zasadnie tego oczekiwać w ogólnej historii filozofii Zachodu.

Bertrand Arthur William Russell urodził się w 1872 r. Jego rodzice, lord i lady Amberley, zmarli gdy był małym dzieckiem wychowywał się w domu swego dziadka, lorda Johna Russella, później hrabiego [earl] Russella.3 W wieku lat osiemnastu przybył do Cambridge, gdzie najpierw zajął się matematyką, ale na czwartym roku studiów uniwersyteckich zwrócił się ku filozofii, a McTaggart i Stout nauczyli go traktować empiryzm brytyjski jako prymitywny, natomiast spoglądać ku tradycji heglowskiej. Istotnie, Russell mówi nam o podziwie, jaki odczuwał dla Bradleya. A od 1894 r., kiedy to odszedł z Cambridge, aż do 1898 r. nadal myślał, że metafizyka jest w stanie dowieść przekonań dotyczących świata, o których pod wpływem uczuć „religijnych” sądził, że są doniosłe.4

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>