Howison i jego filozofia

Innym uczestnikiem dyskusji, o której mówiliśmy wyżej, był Joseph Le Conte (1823-1901), profesor w Uniwersytecie Kalifornijskim. Z wykształcenia geolog, Le Conte interesował się filozoficznymi aspektami teorii ewolucji i wykładał coś, co można określić jako ewolucyjny idealizm.1 Ostateczne źródło ewolucji upatrywał w Boskiej Energii, która wyraża się bezpośrednio w fizycznych i chemicznych siłach Przyrody. Ale wpływ tej Boskiej Energii indywidualizuje się stopniowo, wraz z postępem organizacji materii. Filozofia Le Conte’a jest więc pluralistyczna. Utrzymuje on bowiem, że w trakcie ewolucji napotykamy coraz wyższe formy samoczynnych indywiduów,’ aż w końcu pojawia się najwyższa dotąd postać bytu indywidualnego, istota ludzka. W człowieku ów wpływ czy iskra Boskiego życia potrafi uświadomić sobie swe ostateczne źródło i świadomie się z nim połączyć. Faktycznie możemy patrzeć w przyszłość, ku stopniowemu wznoszeniu się człowieka do poziomu człowieka „odnowionego”, który przejawia wyższy stopień moralnego i duchowego rozwoju.

Howison skłonny jest podchodzić do filozofii poprzez krytyczną filozofię Kanta, przemyślaną w świetle metafizycznego idealizmu. Podejście Le Conte’a polegało raczej na próbie pokazania, w jaki sposób teoria ewolucji wyzwala naukę od wszelkich materialistycznych konsekwencji i wskazuje drogę do religijnego i etycznego idealizmu. Wywarł on pewien wpływ na myśl Royce’a.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>