Moore i teoria danych zmysłowych

Ale jaskrawo mylący byłby opis jego analizy jako dotyczącej „po prostu słów”, tak jakby chodziło o wybór między dwoma zbiorami konwencji językowych. Część w każdym razie tego, co robił, można, jak myślę, określić najlepiej jako analizę fenomenologiczną. Stawia na przykład pytanie, co właściwie zachodzi, gdy, jak powie się potocznie, widzimy przedmiot materialny? Następnie wyjaśnia, że bynajmniej nie chodzi mu o cielesne procesy, „jakie zachodzą w oku, w nerwach wzrokowych i w mózgu”.44 natomiast o „zdarzenie psychiczne … akt świadomości, który (jak się przypuszcza) zachodzi jako skutek tych procesów cielesnych lub im towarzyszy”.46 Dane zmysłowe zostają wprowadzone jako przedmioty tego aktu świadomości lub raczej zostają one „odkryte”, jak sądzi Moore, jako jego bezpośrednie przedmioty. A postępowaniem, dzięki któremu zostają odkryte, jest analiza fenomenologiczna. Ale dane zmysłowe nie ograniczają się oczywiście do wzrokowych danych zmysłowych. Możemy więc powiedzieć, że Moore zajmuje się fenomenologiczną analizą postrzegania zmysłowego w ogólności.

Nie jest moim zamiarem sugerowanie, że stanowi to wszystko, czym zajmuje się Moore, nawet w ograniczonym kontekście teorii danych zmysłowych. Jeśli bowiem przyjmujemy, że o danych zmysłowych można powiedzieć właściwie, że istnieją, pytanie o ich stosunek do przedmiotów fizycznych można określić jako pytanie ontologiczne. Moore ponadto zajmuje się pytaniami epistomologicznymi. Jak poznajemy to czy tamto? Ale w każdym razie część jego działalności można lepiej opisać jako analizę fenomenologiczną niż lingwistyczną. A choć rdzeń teorii danych zmysłowych został w ostatnich latach46 poważnie osłabiony, nie jest całkowicie bezzasadny sąd dr. Rudolfa Metza, że w porównaniu z Moore’owskimi drobiazgowymi fenomenologicznymi analizami postrzeżenia „wszystkie wcześniejsze badania nad tym zagadnieniem wydają się prymitywne i zaczątkowe”.47

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>