Poglądy Russella na naturę filozofii

Nie można w zwięzłym sformułowaniu zebrać poglądów Russella na naturę filozofii. W różnych okresach wypowiada się bowiem na różne sposoby.7 A nigdy nie był człowiekiem skłonnym do zebrania wszystkich wątków i pokazania w szczegółach, jak są do siebie dostosowane, jak tworzą sensowny wzór. Był zbyt pochłonięty potrzebą uporania się z kolejną kwestią, jaka się nasuwała. Zarazem, jak sądzę, nietrudno zrozumieć, jak dochodził do wyrażania dość różnych poglądów na naturę i zakres filozofii. Nietrudno też wykryć trwałe składniki w jego pojęciu filozofii.

Filozofia, jeśli chodzi o jej główne źródło energii, zawsze była dla Russella dążeniem do wiedzy, do obiektywnej prawdy. Toteż wyrażał on swe przeświadczenie, że jednym z głównych zadań filozofii jest rozumienie i interpretowanie świata, a nawet odkrywanie, na ile to możliwe, ostatecznej natury rzeczywistości. Russell jest przeświadczony wprawdzie, że w praktyce filozofowie często ograniczają się do dowodzenia powziętych z góry przekonań. Odwołuje się do znanego powiedzenia Bradleya, że metafizyka to znajdowanie złych racji tego, w co się instynktownie wierzy. Jest również przeświadczony, że w praktyce niektórzy filozofowie posługiwali się myśleniem i argumentowaniem do ustalania wygodnych przekonań, mających, jak im się zdawało, wartość pragmatyczną. Ponadto, porównując cele i ambicje filozofii z rzeczywiście osiągniętymi wynikami, wypowiadał się niekiedy tak, jakby nauka stanowiła jedyny środek uzyskiwania czegoś, co można właściwie nazwać wiedzą. Ale wszystko to nie zmieńia faktu, że jeśli chodzi o to, co powinno być postawą, motywacją i celami filozofa, Russell podtrzymywał pogląd, który można zasadnie nazwać poglądem tradycyjnym. Widać to wyraźnie w jego wcześniejszych pismach, a także w jego późniejszym ataku na filozofię „lingwistyczną”, to znaczy na filozofię zajętą wyłącznie rozbiorem tak zwanego języka potocznego – w ataku opartym na założeniu, że filozof reprezentujący tę tendencję odrzucił ważne zadanie interpretacji świata.88

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>